Tipultech || טיפולטק

תנאי שימושמטרת האתר

המטרה המרכזית של אתר ''טיפולטק'' היא שיפור איכות החיים על ידי שימוש בכלים המבוססים על מחקר מדעי לקהל הרחב. כל השירותים הניתנים במסגרת האתר, ניתנים בהתאם למסמך זה. על ידי השלמת הרישום באתר ''טיפולטק'' הנך מאשר את הסכמתך לתנאים ולמגבלות אלו. אם אינך מסכים למגבלות ותנאים אלו הנך מתבקש לא להירשם לאתר.


זכויות יוצרים

כל התכנים באתר שייכים לבעלים של ''טיפולטק'' (גוסתרלי בע''מ) אלא אם כן צוין אחרת. השימוש באתר הוא לצרכים פרטיים בלבד. אסור לפרסם תכנים מהאתר במקום אחר, אלא אם כן בעלי האתר נתנו את הסכמתם המפורשת והכתובה לכך.


פרטיות

''טיפולטק'' מחויבת לאבטחת הפרטיות של האנשים הרשומים בה. נתונים אישיים של אדם הרשום לאתר לא ייחשפו, אלא במקרה ונדרש לכך בצו בתי המשפט במדינת ישראל. עם זאת, הנתונים הנאספים באתר עשויים לשמש למחקר מדעי וככאלה יפורסמו בכתבי עת מקצועיים או באתר עצמו. פרסומים אלה לעולם לא יכללו מידע החושף פרטים אישיים של משתמש כלשהו.


אבטחה

טיפולטק לא שומרת מידע מזהה אודותיך מלבד כתובת דוא''ל. גם פרטי התשלום לא נשמרים אצלנו. כל פרטי הרישום הנשמרים אצלנו מוצפנים במסד הנתונים והכל מתבצע בתקשורת מאובטחת (SSL).


הגבלת אחריות

''טיפולטק'' מנסה לספק למשתמשים בו מידע חשוב אשר יכול לשמש אותם בחייהם. ''טיפולטק'' מביאה לקהל הרחב שירות מקצועי ע''י כך שהאנשים הרשומים בה נחשפים להדרכות ואבחונים שפותחו על ידי הצוות שלנו. הדרכות אלו מבוססות על הניסיון הקליני שלנו ועל עקרונות שפורסמו בכתבי עת מקצועיים מובילים ויש נתונים סבירים לגבי יעילותם, תקפותם ,מהימנותם. עם זאת, כל שימוש, החלטה או פעולה שמשתמש יעשה במידע הניתן לו הינה על אחריותו בלבד. העושה שימוש במידע ובתכנים המופיעים באתר, עושה זאת על אחריותו המלאה והבלעדית ולא תהיה לו כל תביעה, דרישה או טענה מכל סוג שהוא כלפי ''טיפולטק'' ו/או מי מטעמו.


כללי

השימוש באתר כפוף בכל מקרה לחוקי מדינת ישראל. איננו מבטיחים המשכיות, רציפות או כניסה בטוחה לשירותים שלנו והפעלת האתר יכולה להיות מופרעת על ידי מספר רב של גורמים שאינם בשליטתנו.